Sinds 2019 werkt vanPOOK voor UN1EK, een overkoepelende organisatie van diverse IKC's (basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang in de leeftijd van 0 - 13 jaar) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor UN1EK verzorgt vanPOOK de opmaak, vormgeving en drukwerkbegeleiding van diverse middelen zoals Jaargidsen, Handboeken voor docenten, Kalenders, informatie posters en flyers en nog veel meer.